EORA

توصیه هایی به افرادی که از کولر آبی استفاده می کنند

توصیه های ایمنی و فنی برای استفاده از کولرهای آبی + استاندارد

بر خلاف تصور عموم که خیال میکنند وقتی کولر روشن است باید همه در و پنجره ها رو … دریچه اتاق هایی که استفاده نمی کنید را ببندید تا هوای خنک کولر به فضایی که …

۸ توصیه برای استفاده از کولر آبی – عصرایران

البته به طور کلی صاحبان آپارتمان‌هاي کوچک و نقلی همواره استفاده از کولرهای آبی را ترجیح مي‌دهند، چرا که هم هزینه‌هاي کمتری برایشان ایجاد مي‌کند و هم …

کولر آبی بخریم یا گازی؟ – اقتصاد آنلاین

توصیه می شود مکان هایی با آب و هوای خشک همچون یزد، کرمان، خراسان و . … به کارکرد صحیح کولر منجر شده و مصرف انرژی را کمتر می کند. … را سبب می شود به این دلیل که افراد مجبور می شوند به طور مداوم از دور تند کولر استفاده کنند.

توصیه هایی درباره استفاده از کولر آبی – آژمان سیال مکانیک

در این بحث می‌خواهیم به توضیح مختصری درباره مزایا و معایب این دو کولر و … اکثر افرادی که از کولر آبی استفاده می‌کنند، در طول تابستان دچار …

توصیه‌هایی برای راه‌اندازی کولر – مشرق نیوز

استفاده از کولرهای آبی به دلیل قیمت ارزان و خنک‌کنندگی نسبتاً مناسب … از آنجا که پوشال شرایط بروز بیماری‌های خاصی را فراهم می‌کند، بهتر است … مهم‌‌ترین توصیه ایمنی، کمک‌ گرفتن از افراد متخصص و تعمیرکاران مجاز و مجرب است.

کولر آبی یا کولر گازی | مقایسه مصرف برق کولر آبی … – …

اکثر افرادی که از کولر آبی استفاده می‌کنند، در طول تابستان دچار سردردهای موقت، … توصیه هایی درباره استفاده از کولر آبی که با زندگی و سلامت شما ارتباط مستقیم دارد … اگر از کولرهای آبی به جای کولرهای گازی استفاده کنید، میزان مصرف برق کولر …

توصیه های سلامتی درباره کولرهای آبی – تبیان

هنگام استفاده از کولرهای آبی، اولین توصیه سلامتی که باید مورد توجه قرار بگیرد، … هایی مداوم در تابستان به دلیل عدم تعویض سالانه پوشال کولرها می باشد. … برای بچه ها، سالمندان یا افراد مبتلا به ناراحتی های تنفسی ایجاد کند.

نکات مهم سلامتی در استفاده از کولرهای آبی – YJC

البته افراد سالم و عادی معمولا دچار مشکل نمی‌شوند، ولی در مورد افرادی که دچار … از آنجا که پوشال، شرایط بروز بیماری‌ را فراهم می‌کند، بهتر است هر سال … به همین دلیل توصیه می شود پوشال های کولر سالیانه تعویض و دریچه های … کولر تهیه کنید و در طول فصل هایی که از این وسیله استفاده نمی کنید، کاور را روی آن بکشید.

با کولر آبی بیشتر آشنا شویم! | ساختمان صنعت مگ | رسانه …

دیگر این بستگی به محلی است که در آن زندگی می کنید . … آمار نشان می دهد که بیش از ۷۰ درصد از مردم از کولر آبی استفاده می کنند . با توجه … در سه طرف کولرهای آبی ، دریچه هایی مشبک وجود دارند که پوشال ها درون آن قرار می گیرد . … روش بسیار ساده ای وجود دارد که بر اساس آن افراد می توانند ظرفیت مناسب را اندازه بگیرند .

در اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻮﻟﺮﻫﺎي آﺑﯽ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎي اﯾﻤﻨﯽ – آتش نشانی شیراز

ﮐﻮﻟﺮﻫﺎي. آﺑﯽ ﻓﻘﺪان ﺳﯿﻢ ارت. (. ﺳﯿﻢ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ زﻣﯿﻦ. ) ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﮔﺮدش داﺋﻤﯽ ﺟﺮﯾﺎن. آب و اﺗﺼﺎل ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﮐﻮﻟﺮ ﺑﺎ زﻣﯿﻦ و ﺗﻤﺎس اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن وﺗﻌﻤﯿﺮﮐﺎران … ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ . ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻋﻤﻼ ﻫﯿﭻ ﻧﻮع ﻓﯿﻮزي ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺟﻠﻮ ﺑﺮق ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ را ﺑﮕﯿﺮد در آن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﮐﺎﺑﻠﻬﺎي آن … ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ ﮐﺮده و ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﮐﺎر ﺑﺎ ﮐﻮﻟﺮ اﺳﺖ دﭼﺎر آﺳﯿﺐ ﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﺑﺮق ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻗﻄﻊ ﻋﻀﻮ و ﻏﯿﺮه. ﮔﺮدد . ﺑﻪ … اﻓﺮاد ﺑﺎﻟﻎ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺮاه او ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺑﺎم ﺑﺮو …

نكاتي در مورد كولر آبي – شرکت توزیع نیروی برق استان یزد

. در ﺻﻮرت. اﻣﮑﺎن. ﮐﺎﻧﺎل. ﮐﺸﯽ ﮐﻮﻟﺮﻫﺎي آﺑﯽ از ﮐﻮﺗﺎﻫﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد . ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﺎﻧﺎل … ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد و … ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﮔﺮﻣﺎي ﻣﺤﻞ ﮐﺎر. و ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻣﯽ. ﺷﻮد و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻮﻟﺮ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ … ﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﺶ ﻣﻮﺿﻌﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد . ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﺗﺎق. ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗـﺮار. ﻣﯽ … ﺗﻮﺻﯿﻪ. ﻫﺎي اﯾﻤﻨﯽ. ﺗﻌﺪاد ﺣﻮادﺛﯽ ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻌﻤﯿﺮ ﮐﻮﻟﺮ ﯾﺎ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﭘﻮﺷﺎل. ﻫﺎي ﮐﻮﻟﺮﻫﺎي آﺑﯽ ﺛﺒ …

توصیه هایی برای استفاده از کولر آبی – مهندس بهرام اشرفی – …

توصیه هایی برای استفاده از کولر آبی در شهرهای مختلف کشور به علت تغییرات آب و … چرا که هم هزینه‌های کمتری برایشان ایجاد می‌کند و هم اینکه کولر گازی برای فضاهای … مهیا است، که این باکتری‌ها می‌توانند بیماری‌های تنفسی در افراد خانه ایجاد کنند.

چگونه با کولر آبی، خانه ای بهاری داشته باشیم؟!

کولرهای آبی هم دارای محاسن و معایبی هستند که به برخی از آن ها اشاره می نماییم: … که تقریباً 82 درصد از مردم کشور از این کولرها به عنوان وسیله ی سرماساز استفاده کنند. … اتصالات الکتریکی برق کولرهای آبی باید توسط افراد متخصص و آگاه به این … به این معنی که تنها به اتاق هایی که مورد استفاده قرار می گیرد هوای سرد را منتقل کنید.

کولر آبی یا گازی مساله این است؟ – تعمیرکاران 24

متوسط مصرف برق یک کولر آبی بسته به ظرفیت آن حدود 500 تا 900 وات ساعت است. … اکثر افرادی که از کولر آبی استفاده می‌کنند، در طول تابستان دچار سردردهای … توصیه هایی درباره استفاده از کولر آبی که با زندگی و سلامت شما ارتباط مستقیم دارد.

آموزش Archives – تهران سایبان

اگرچه باد پنکه به خنکي باد کولرهاي آبي و گازي نيست اما براي آنهايي که در … اکثر افرادي که از کولر آبي استفاده مي‌کنند، در طول تابستان دچار سردردهاي … بعلت مصرف زياد در اينگونه لوازم، استفاده از وسايل با سوختهاي جايگزين قويا توصيه مي گردد. … به این معنی که تنها به اتاق هایی که مورد استفاده قرار می گیرد هوای سرد را منتقل …

تفاوت کولر آبی و کولر گازی – واسط کالا

کولرهای آبی دارای مصرف برق کمتری نسبت به کولر گازی می‌باشد و در برخی موارد نیز … توصیه می‌شود مکان‌هایی با آب‌وهوای خشک همچون یزد، کرمان، خراسان و غیره از کولرهای آبی استفاده کنند؛ زیرا این کولرها مقداری رطوبت در فضا ایجاد می‌کنند. … را سبب می‌شود به این دلیل که افراد مجبور می‌شوند به‌طور مداوم از دور تند کولر استفاده کنند.

چگونه کولر آبی بهتر خنک کند | مجله دماپویا

… بسیاری از افرادی که از کولر آبی در ساختمان های خود استفاده می کنند به دنبال … در فصل زمستان و روزهای خنک که دیگر نیازی به استفاده از کولر آبی … توصیه می شود بهترین مکان را برای نصب آن در نظر گرفت، بهتر است … در حال حاضر سایبان هایی توسط شرکت های متفاوت تولید و در بازار موجود می باشند که از جنس …

14 توصیه‌‌ ایمنی برای استفاده از کولرهای آبی – درنگ

۸ نکته کاربردی در هنر کیک پزی برای افراد مبتدی … به مصرف کنندگان توصیه می‌شود، هنگام تهیه و نصب کولرهای آبی به … پبش از این نیز سازمان استاندار توصیه‌هایی در خصوص استفاده از کولرهای آبی اارائه داده بود که به شرح زیر است: … با هوای بیرون کار می کنند و برای هوادهی بیشتر باید در سه وجه کولر فضای باز …

نکته هایی مهم و کاربردی برای سرویس کولر آبی – سیمرغ

در ادامه علاوه بر هشدار‌های آتش‌نشانی، چند توصیه برای خنک‌تر شدن باد کولرتان … از موارد دیده شده که افراد به علت بی تجربگی قطع کردن برق را فراموش می‌کنند و … این که از چه تعداد شوره‌گیر استفاده کنید به ظرفیت کولر بستگی دارد.

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر