EORA

پرسشنامه هوش معنوی

پرسشنامه هوش معنوی – روان شناسی – روان راهنما

پرسشنامه هوش معنوی با 42 سوال به بررسی مولفه های زمینه تفکر کلی و بعد اعتقادي، توانایی مقابله و تعامل با مشکلات، خودآگاهی و عشق و علاقه، مبپردازد.

دریافت فایل پرسشنامه رایگان ميزان هوش معنوی – مادسیج

دریافت پرسشنامه رایگان میزان هوش معنوی. هدف این پرسشنامه این است که هوش معنوی افراد را مورد بررسی و سنجش قرار دهد . چهار عامل اصلی این پرسشنامه …

پرسشنامه هوش معنوی – ایران مشاور

پرسشنامه هوش معنوی بدیع و همکاران. نمره گذاری. به منظور نمره گذاری این مقیاس ۴۲ مــــــاده ای برای هر یک از پنج گزینه «کاملاً موافق»، «موافق»، «تا …

پرسشنامه رایگان هوش معنوی مديران – پرسشنامه رایگان

پرسشنامه هوش معنوی مدیران. سازمانهای آموزشی موضوع چالش های فراوانی هستند که باید پاسخگوی آنها باشند رهبران آموزشی به عنوان تصمیم گیرندگان …

روايي و نرم يابي پرسشنامه هوش معنوي در دانشجويان – Sid

در اين پژوهش عملي بودن، اعتبار و روايي و نرم يابي پرسشنامه هوش معنوي در دانشجويان بررسي شده است. يک گروه نمونه با حجم 489 نفر (306 نفر دختر و 192 نفر پسر) …

پرسشنامه هوش معنوي توسط کینگ و به نقل از رضایی در سال …

پرسشنامه هوش معنوي توسط کینگ و به نقل از رضایی در سال 1393 ساخته شده و دارای 4 مولفه و 24 سوال و همچنین دارای طیف لیکرت می باشد.

بررسی ویژگی‌های روانسنجی پرسشنامه هوش معنوی کینگ در …

به. منظور. بررسی ساختار عاملی پرسشنامه هوش معنوی کینگ. انجام شد. ثبات درون. ی و. بیرونی پرسشنامه به ترتیب با استفاده از ضریب. آلفا. ی کرونباخ و شاخص درون.

پرسشنامه هوش معنوی کینگ – ارشد سرا

ابزار مورد استفاده، پرسشنامه خودگزارشی هوش معنوی می باشد. این پرسشنامه که توسط دیوید کینگ (۲۰۰۸) ساخته شده است دارای ۲۴ آیتم میباشد و بر اساس مقیاس ۵ گزینه …

پرسشنامه هوش معنوی | تحلیل آماری

نام پرسشنامه : هوش معنوی. پرسشنامه ۴۲ ماده ای هوش معنوی دارای ۴ عامل می باشد. عامل اول دارای ۱۲ ماده است. تعداد سوالات : ۴۲. نام شما (الزامی). آدرس ایمیل شما …

پرسشنامه هوش معنوی کینگ (SISRI) – پایگاه اطلاع رسانی …

در راستای سنجش هوش معنوی پرسشنامه‌ها و ابزارهای بسیاری حتی در ایران ساخته شده است. در این میان پرسشنامه هوش معنوی کینگ (SISRI) که نام …

دانلود پرسشنامه هوش معنوی کینگ 2008 – فرم 24 سوالی

پرسشنامه هوش معنوی کینگ 2008 روایی و پایایی هوش معنوی کینگ نمره گذاری و تفسیر هوش معنوی کینگ تعریف مفهومی هوش معنوی کینگ.

پرسشنامه هوش معنوی – آرمان پژوهان

پرسشنامه هوش معنوی. » تعداد سوالات : ۲۴ سوال پنج گزینه ای دارد. » نقطه برش و بازه نمرات : مشخص شده است. » طریقه نمره گذاری : دارد. » مولفه(بُعد) : دارد. » پایایی : دارد.

اعتباریابی مقیاس هوش معنوی کینگ (SISRI-24) در دانشجویان …

برای برآورد روایی همگرایی از پرسشنامه‌ی تجربه‌ی معنوی غباری بناب به طور همزمان استفاده شده که ضرایب همبستگی این دو پرسشنامه 66/0 به دست آمده است.

پرسشنامه هوش معنوی سهرابی و ناصری(۱۳۸۸) – پژوهشگاه علمی

پرسشنامه هوش معنوی سهرابی و ناصری(۱۳۸۸). مسأله هوش به عنوان یک ویژگی اساسی که تفاوت فردی را در بین انسانها موجب می شود از ابتدای تاریخ …

پرسشنامه هوش معنوی کینگ (SISRI) 2008 – آسان داک

نام پرسشنامه : پرسشنامه هوش معنوی کینگ (SISRI) 2008. روایی و پایایی: دارد. طریقه نمره دهی: دارد. منبع: دارد. توضیحات: هوش معنوی از مفاهیمی است که در سال‌های اخیر …

رایگان پرسشنامه هوش معنوی کینگ (SISRI) بایگانی – ترم آخر

Tags › رایگان پرسشنامه هوش معنوی کینگ (SISRI). دسامبر 17, 2014. پرسشنامه هوش معنوی کینگ (SISRI). Back to top. mobile desktop.

بررسی مفهوم و مولفه های هوش معنوی و ساخت ابزاری برای سنجش …

هوش معنوی در برگیرنده مجموعه ای از توانایی ها و ظرفیت هایی می باشد که از منابع معنوی در … سپس پرسشنامه ای 108 سئوالی برای سنجش هر یک از این عوامل تهیه و بر روی …

پرسشنامه هوش معنوی ولمن بوبوک

هوش معنوی: این سازه به عنوان یکی از مفاهیم جدید هوش، دربردارنده نوعی سازگاری و رفتار حل مسأله است که بالاترین سطوح رشد را در حیطه های مختلف …

پرسشنامه استاندارد هوش معنوی – فرایابان فایل

ارزیابی هوش معنوی,بدیع و همکاران,پرسشنامه 42 سوالی,پرسشنامه استاندارد هوش معنوی,پرسشنامه بدیع و همکاران,پرسشنامه هوش,پرسشنامه هوش معنوی,دانلود پرسشنامه …

پرسشنامه هوش معنوی توسط عبداله زاده، باقرپور، بوژمهرانی و …

پرسشنامه هوش معنوی توسط عبداله زاده، باقرپور، بوژمهرانی و لطفی در سال 1388 ساخته شده است. مقیاس اندازه گیری این ابزار ترتیبی است. آزمودنی ها بر اساس.

پرسشنامه هوش معنوی کینگ – پارس مدیر

دانلود پرسشنامه هوش معنوی کینگ همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی معتبر به صورت طیف لیکرت 5 درجه دارای تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه هوش معنوی …

بررسی عملی‌بودن، اعتبار، روایی و نرم‌یابی پرسشنامه هوش …

چکیده در این پژوهش عملی بودن، اعتبار، روایی و نرم‌یابی پرسشنامه هوش معنوی در دانشجویان بررسی شده است. یک گروه نمونه با حجم 489 نفر (306دختر و 192 نفر پسر) …

پرسشنامه هوش معنوی کازدین و همکاران – قطره

پرسشنامه هوش معنوی کازدین و همکاران پرسشنامه هوش معنوی کازدین و همکاران (1986) دارای 42 گویه و 4 عامل است که در طیف.

ارتباط هوش معنوی با شادکامی و پیشرفت تحصیلی در …

نتایج: میانگین و انحراف معیار نمره کل پرسشنامه هوش معنوی 83/18±93/152 (از حداکثر 210) و میانگین نمره شادکامی 12/16±33/48 (ازحداکثر 87) بود. رابطه مستقیم و …

ارتباط بین هوش معنوی و سلامت عمومی دانشجویان پرستاری شهر …

GHQ) استفاده شد. تجزیه و …

بررسی ارتباط بین هوش معنوی و سلامت عمومی دانشجویان – …

28) استفاده شد. برای تعیین …

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر